اهمیت خواص اسیدی و قلیایی غذاها و خوراکیها

اهمیت خواص اسیدی و قلیایی غذاها و خوراکیها

قلیایی کردن بدن احتمالاً بهترین کاری است که فرد می تواند برای اطمینان از سلامت و سلامتی انجام دهد.  بین pH و میزان اکسیژن خون وی رابطه مستقیمی وجود دارد و تغییر جزئی د...