ادرار خونی

ادرار خونی

ادرار خونی ادرار خونی که در اصطلاح پزشکی هماچوری (Hematuria) نام دارد، به معنای مشاهده گلبول های قرمز خون در ادرار می باشد. این گلبول ها، از کلیه و یا مجاری ادراری (حالب، ...