سنگ مثانه

سنگ مثانه سنگ مثانه چیست ؟ آیا می دانید علت سنگ مثانه چیست و چگونه درمان می شود ؟ سنگ مثانه در اثر انباشت مواد معدنی در مثانه ایجاد می شود، به خصوص در مواقعی که مثانه ...