کیست کلیه

کیست ساده کلیه

کیست ساده کلیه کیست ساده کلیه، کیستی است غیر طبیعی و مملوء از مایع که در کلیه ها تشکیل می شود. کیست ساده کلیه معمولا فاقد علامت است و به کلیه ها آسیب وارد نمی کند. بیش...