تشخیص سرطان کلیه

تشخیص سرطان کلیه

تشخیص سرطان کلیه طبق اطلاعات بدست آمده در تشخیص سرطان کلیه ابتلا مرد به  زن ۳ به ۲ است در سن ۷۰-۵۰ سالگی خود را نشان داده و در اطفال ناشایع است. دکتر مجید صفوی متخصص ا...
سرطان کلیه

سرطان کلیه

سرطان کلیه در سرطان کلیه، سلول های کلیه بدخیم می شوند، به طرز غیر قابل کنترلی رشد می کنند و تبدیل به تومور می شوند. علت اصلی سرطان کلیه، به طور کامل مشخص نیست، اما بر...