تشخیص سرطان کلیه

تشخیص سرطان کلیه

تشخیص سرطان کلیه طبق اطلاعات بدست آمده در تشخیص سرطان کلیه ابتلا مرد به  زن ۳ به ۲ است در سن ۷۰-۵۰ سالگی خود را نشان داده و در اطفال ناشایع است. دکتر مجید صفوی متخصص ا...