عفونت ادراری

عفونت ادراری

عفونت ادراری در این مقاله می خواهیم در مورد عفونت های اختصاصی دستگاه اداری  به طور خلاصه صحبت کنیم. دکتر مجید صفوی متخصص اورولوژی ، کلیه و مجاری ادراری است . شما عزی...